Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lévi-Strauss Claude, Struktura mitów, [w:] Świat człowieka-świat kultury. Antologia tekstów klasycznej antropologii, red. E. Nowicka, M. Głowacja-Grajper, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 2007, ss.755-775.

Lévi-Strauss Claude, Struktura mitów, Pamiętnik Literacki, 59, 4, 1968, przeł. Władysław Kwiatkowski, s.243-266, bazhum.muzhp.pl.