Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lelewel Joachim, Badania starożytności we względzie geografji, Nakł. Józefa Zawadzkiego, Wilno-Warszawa 1818, ss.591.

Lelewel Joachim, Dzieje starożytne. Od początku czasów historycznych do drugiej połowy wieku szóstego, ery chrześcijańskiej, Nakł. Józefa Zawadzkiego, Wilno 1818, ss.509.

Lelewel Joachim, Odkrycia Karthagów i Greków na Oceanie Atlantyckim, Druk. XX Pijarów, Warszawa 1821, ss.177.

Lelewel Joachim, Wykład dziejów powszechnych, tom I, Nakł. Zygmunta Schlettera, Wrocław 1850, ss.239.