Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- #E# -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Eliot Thomas Stearns, Mord w Katedrze, [w:] Eliot T. S., Wybór dramatów, Wyd. Literackie, Kraków 1982, przeł. Jerzy S. Sito, ss.5-69.

Eliot Thomas Stearns, Pieśń dla Symeona, [w:] Eliot T. S., Poezja wybrana, oprac. K. Boczkowski, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, W-wa 1981, ss.71-72.