Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gajda-Krynicka Janina, Droga do Transcendencji w filozofii starożytnej. Doświadczenie mistyczne czy dialektyka?, Filozofia Chrześcijańska, 13, 2016, s.7-36, pressto.amu.edu.pl; www.researchgate.net.

Gajda-Krynicka Janina, Normatywna funkcja zasad - "archai" w filozofii pitagorejskiej. Władca i władza, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 4(39), 2006, s.3-24.

Gajda-Krynicka Janina, Platońskie "Nauki niepisane" - przyczynek do rekonstrukcji, Studia Antyczne i Mediewistyczne, 2(37), 2003, s.39-51.