Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Witalis z Blois (Vitalis de Blois), Prolog do komedii "Alda", [w:] Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki. Manifesty. Komentarze, Wyd. Śląsk, Katowice 2001, przeł. A. Kruczyński, ss.182-183.

Witalis z Blois (Vitalis de Blois), Prolog do komedii "Geta", [w:] Od Arystotelesa do Goethego. Poetyki. Manifesty. Komentarze, Wyd. Śląsk, Katowice 2001, przeł. A. Kruczyński, ss.182.