Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Walczak Ewa, Symbolika militarnego zwycięstwa w antycznym mennictwie greckim, [w:] Pieniądz a propaganda. Wspólne dziedzictwo Europy. Studia i materiały. Białoruś-Bułgaria-Czechy-Litwa-Łotwa-Mołdawia-Polska-Rosja-Rumunia-Słowacja-Ukraina; red. K. Filipow, Augustów-W-wa 2015, ss.18-23, docplayer.pl; skarb.khoz.ru; doczz.pl.