Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Gustowska Bożena, A propos des ètudes sur les fours à céramiques de la province romaine de Germanie inférieure, Antiquitas, 25, 2001, s.17-29.

Gustowska Bożena, Rzymskie kopalnie gliny w prowincjach Germania Inferior i Germania Superior, Antiquitas, 24, 1999, s.5-10.

Gustowska Bożena, Rzymskie piece ceramiczne z terenu prowincji Germania Superior i Germania Inferior - stereotypy i rzeczywistość, Antiquitas, 29, 2007, s.695-712.

Gustowska Bożena, Ubóstwo i małe zbytki garncarzy znad Renu, [w:] Zbytek i ubóstwo w starożytności i średniowieczu, red. L. Kostuch, K. Rysiewska, KTN, Kielce 2010, ss.205-212.