Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wolny Miron, Hannibal jako twórca sfałszowanej korespondencji? List do mieszkańców Salapii (208 p.n.e.), Echa Przeszłości, 16, 2015, s.7-23.

Wolny Miron, Hannibal's oath before expedition to Gades (237 BC) - functions and way of reception, Antiquitas, 28, 2005, s.27-31.

Wolny Miron, Reception of the Ancient Symbolism of Hannibal's Dream based on the Example of Jan Miel's Painting 'Il Sonno di Annibale fra gl'Iberi, Res Historica, 50, 2020, s.11-33, journals.umcs.pl.

Wolny Miron, Rola poddowódców kartagińskich w zwycięzkim marszu Hannibala przez Italię (218-216 r.p.ne.), Antiquitas, 29, 2007, s.211-224.