Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Ginczanka Zuzanna, O centaurach, [w:] Ginczanka Z., O centaurach, Wyd. J. Przeworski, W-wa 1936, ss.5-6, kpbc.umk.pl.

Ginczanka Zuzanna, Phaedrus, lis i bocian, [w:] Ginczanka Z., Poezje zebrane (1931-1944), Wyd. Marginesy, W-wa 2019, ss.237.

Ginczanka Zuzanna, Słoneczny mit, [w:] Ginczanka Z., Poezje zebrane (1931-1944), Wyd. Marginesy, W-wa 2019, ss.235.