Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- #G# -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Grabowski Tomasz, Diplomacy of Attalus I in Asia Minor, 241-216 BC, Electrum, 25, 2018, s.13-26.

Grabowski Tomasz, Egipt między Rzymem a Seleukidami na początku II w. p.n.e., Przegląd Historyczny, 92, 2001, 4, s.393-404.

Grabowski Tomasz, Interwencja rzymska pod Eleusis w 168r. p.n.e., Przegląd Historyczny, 96, 2005, 1, s.1-19.

Grabowski Tomasz, Polityka religijna Ptolemeusza IV Filopatora - wybrane aspekty, Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 30, 2014, 3, s.37-49, apcz.pl.

Grabowski Tomasz, Ptolemeusze i Rzym w połowie II w. p.n.e., Antiquitas, 29, 2007, s.381-396.