Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- #N# -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Nadolski Bronisław, Autorowie greccy w szkole polskiej w. XVI, Kwartalnik Klasyczny, 5, 1931, s.325-338.

Nadolski Bronisław, Dookoła prac przekładowych w XVI wieku, Pamiętniki Literackie, 43(1952), 1-2, s.475-487.

Nadolski Bronisław, Recepcja Terencjusza w szkołach gdańskich w okresie Renesansu, Eos, 50, 1959-1960, 2, s.163-171.