Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- #P# -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Pankiewicz Ryszard, Pieniądz w dziłalności dobroczynnej Kościoła Afrykańskiego za czasów św. Cypriana, Vox Patrum, 30-31, 16(1996), s.111-123.

Pankiewicz Ryszard, Stosunek do obcych w Palestynie i w diasporze (do I w.n.e.) w świetle tradycji hellenistyczno-judaistycznej i wczesnochrześcijańskiej. Próba bilansu, Antiquitas, 29, 2007, s.355-379.

Pankiewicz Ryszard, Św. Augustyn a teoria komunikacji, [w:] Romanitas & Christianitas: Stanislao Płodzień (1913-1962) in memoriam, red. Antoni Dębiński, Stanisław Jóźwiak, Wyd. KUL, Lublin 2008, ss.151-198.