Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Woźniak Zenon, Najstarsza "mennica" na ziemiach polskich, [w:] Symposiones I: historia, archeologia, red. ed. Andrzej Żaki, Universitas Polonorum in Exteris, Londyn 1981, ss.181-184.