Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wałek - Czarnecki Tadeusz, Naród, narodowość, ojczyzna w starożytności, Przegląd Historyczny, 26, 1926, 2, s.151-181.

Wałek - Czarnecki Tadeusz, O metodzie badania przyczyn upadku świata starożytnego, Przegląd Historyczny, 33, 1936, s.501-506.

Wałek - Czarnecki Tadeusz, [rec.] Witkowski S., Państwo greckie. Historia ustroju państw greckich. I. Obraz ustroju Aten i Sparty, Warszawa 1939, Kwartalnik Historyczny, 53, 1939-1945, s.77-81.