Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wipszycka Ewa, Dzieje świętych - obszar badań drażliwych, Mówią Wieki, 2(405), 1993, s.11-15.

Wipszycka Ewa, Faraon, który nie istniał (na marginesie powieści i filmu), Mówią wieki, 7(103), 1966(9), s.21-25.

Wipszycka Ewa, Justynian i Teodora, Mówią Wieki, 5(403), 1992, s.24-26.

Wipszycka Ewa, Kiedy rozpoczął się kryzys tradycyjnej religii polis greckich?, Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.1-28.

Wipszycka Ewa, Mulieres in ecclesiis taceant, Mówią Wieki, 3(406), 1993, s.32-37.

Wipszycka Ewa, O symonii, czyli o zawiłościach historycznego rzemiosła, Mówią Wieki, 2(400), 1992, s.16-21.

Wipszycka Ewa, Patriarcha aleksandryjski i jego biskupi (IV-VII w.), Przegląd Historyczny, 78, 1982, 3-4, s.177-194.

Wipszycka Ewa, Pielgrzymki starożytne: problemy definicji i cezur, [w:] Peregrinationes. Pielgrzymki w kulturze dawnej Europy, red. H. Manikowska i H. Zaremska, Wyd. Inst. Historii PAN, Warszawa 1995, ss.17-28.

Wipszycka Ewa, Polityka państwa rzymskiego wobec rzemiosła tkackiego w Egipcie (I-IV w. n.e.), Przegląd Historyczny, 54, 1963, 1, s.1-19.

Wipszycka Ewa, [rec.] Lhote H., Malowidła kwitnacej pustyni, Wyd. Iskry, Warszawa 1964, ss.199, Mówią wieki, 6(90), 1965(8), s.39.

Wipszycka Ewa, [rec.] Łanowski Jerzy, 500 zagadek antycznych, Wyd. Wiedza Powszechna, Warszawa 1966, ss.187, Mówią wieki, 7(103), 1966(9), s.39.

Wipszycka Ewa, [rec.] Markowska W., Efeb z Eleuzyny. Opowiadanie greckie, Wyd. Nasza Księgarnia, Warszawa 1965, Mówią wieki, 11(95), 1965(8), s.38.

Wipszycka Ewa, [rec.] Montet P., Życie codzienne w Egipcie w epoce Ramessydów (XIII-XII w. p.n.e.), PWN, Warszawa 1964, ss.297, Mówią wieki, 5(89), 1965(8), s.38.

Wipszycka Ewa, [rec.] Nowicka M., Antyczna książka ilustrowana, Warszawa 1979, ss. 224, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 28, 1980, 4, s.527-528.

Wipszycka Ewa, [rec.] Zakrzewski K., U schyłku świata antycznego, PWN, Warszawa 1964, ss.267, Mówią wieki, 1(97), 1966(9), s.38.

Wipszycka Ewa, [rew.] Ceran W., Rzemieślnicy i kupcy w Antiochii i ich ranga społeczna (II połowa IV wieku), Przegląd Historyczny, 61, 1970, s.704-708.

Wipszycka Ewa, Rola źródeł archeologicznych w badaniach nad najstarszym okresem dziejów monastycyzmu egipskiego, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.407-416.

Wipszycka Ewa, Starożytna Ala nie miała kota, Mówią wieki, 9(93), 1965(8), s.4-7.

Wipszycka Ewa, Świeckie bractwa w życiu religijnym chrześcijańskiego Egiptu, Przegląd Historyczny, 59, 1968, 3, s.447-463.

Wipszycka Ewa, Święty Piotr i święty Paweł w Rzymie, Mówią Wieki, 10, 2001, s.18-23.

Wipszycka Ewa, Krzemińska Agnieszka, U pierwszych mnichów, Polityka, 2012, 51-52(2888), s.96-99, http://www.polityka.pl/historia/1533697,1,rozmowa-z-prof-ewa-wipszycka-o-sw-antonim.read.

Wipszycka Ewa, Upadek cesarstwa rzymskiego: film produkcji amerykańskiej, Mówią Wieki, 11(95), 1965, 8, s.31-32.