Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Waga Antoni, O błędach przeciwko naukom przyrodzonym, w dziełach rymotwórców naszych, Biblioteka Warszawska, 3, 1845, s.75-98.

Waga Antoni, O bursztynie, i z czego on powstał? (1), Biblioteka Warszawska, 2, 1845, s.67-89.