Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- -L- -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- #W# -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Wikarjak Jan, Cycero w Asturze, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 1, 1973, s.47-63.

Wikarjak Jan, Filologia klasyczna w Uniwersytecie Poznańskim w okresie sześćdziesięciolecia 1919-1979. Ramy organizacyjne, pracownicy, studia, kształcenie kadr, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 5, 1981, s.5-34.

Wikarjak Jan, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN, Warszawa 1997, ss.171.

Wikarjak Jan, Ovatio, Balcanica Posnaniensia: acta et studia, 3, 1984, s.33-45.

Wikarjak Jan, Polskie przekłady "Eneidy", Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 3, 1977, s.91-173.

Wikarjak Jan, Poznańskie dysertacje doktorskie z nauk o kulturze antycznej w latach 19919-1975, Symbolae Philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae, 2, 1974, s.169-172.