Strona główna

-.- -A- -B- -C- -D- -E- -F- -G- -H- -I- -J- -K- #L# -M- -N- -O- -P- -Q- -R- -S- -T- -U- -V- -W- -X- -Y- -Z- -anon- -l- -Ø- -Ć- -Ł- -Ś- -Š- -Ż-

ERIDANOS

www.eridanos.umcs.lubin.pl

Lengauer Włodzimierz, Aglauros w przysiędze efebów ateńskich z IV w. p.n.e., Acta Universitatis Nicolai Copernici, Historia, 27, 1992, s.35-42.

Lengauer Włodzimierz, Ajschines i jego czasy, [w:] Ajschines, Mowy, przeł. Włodzimierz Lengauer, Prószyński i S-ka, Warszawa 2004, ss.11-32, (Biblioteka Antyczna).

Lengauer Włodzimierz, Ateny i Sparta w V wieku -najnowsze badania i dyskusje, Przegląd Historyczny, 66, 1975, 2, s.283-294.

Lengauer Włodzimierz, Bogowie, znaki, ludzie [rec.] Trampedach K., Politische Mantik. Die Kommunikation über Götterzeichen und Orakel im klassichen Griecheland, Studied zur Alten Geschichte, Bd. 21, Verlag Antike, Heidelberg 2015, Przegląd Historyczny, 107, 2016, 4, s.751-760.

Lengauer Włodzimierz, Cenzus wieku dla członków ateńskiej boule, Przegląd Historyczny, 92, 2001, 2, s.157-160.

Lengauer Włodzimierz, Cielesność bogów greckich, [w:] Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, red. R. Matuszewski, Wyd. UJ, W-wa 2012, ss.47-55.

Lengauer Włodzimierz, Dionizos kourotrophos. Kult Dionizosa i inicjacje młodzieży męskiej w Grecji starożytnej, Konteksty. Polska Sztuka Ludowa, 1-4(252-255), 55(2001), s.63-84, www.cyfrowaetnografia.pl.

Lengauer Włodzimierz, Dionizos w Atenach, Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im. Ludwika Solskiego w Krakowie, s.16-26.

Lengauer Włodzimierz, Dowódcy wojskowi i poleis greckie w końcu V w. p.n.e., Przegląd Historyczny, 67, 1976, 3, s.333-355.

Lengauer Włodzimierz, Genos. polis i demokracja, Przegląd Historyczny, 70, 1979, 2, s.215-238.

Lengauer Włodzimierz, Isonomia, Przegląd Historyczny, 77, 1981, 4, s.609-635.

Lengauer Włodzimierz, Iza Bieżuńska-Małowist 1917-1995, Przegląd Historyczny, 107, 2016, 3, s.373-383.

Lengauer Włodzimierz, Kierunki rozwoju radzieckiej historiografii starożytności w latach 1917-1956, Przegląd Historyczny, 81, 1990, 1-2, s.1-25.

Lengauer Włodzimierz, Mit, rytuał i święto. Nieproste związki (na marginesie książki Christiane Sourvinou-Inwood, Athenian myths and festivals: Aglauros, Erechtheus, Plynteria, Panathenaia, Dionysia, ed. R. Parker, Oxford Univ. Press, Oxford-New York 2011, ss. 377), Przegląd Historyczny, 105, 2014, 1, s.107-112.

Lengauer Włodzimierz, [rec.] Bieżuńska-Małowist I., Kobiety antyku. Talenty, ambicje, namiętności, PWN, Warszawa 1993, ss.290, Przegląd Historyczny, 84, 1993, 3, s.391-392.

Lengauer Włodzimierz, [rec.] Komornicka A., Studia nad Pindarem i archaiczną liryką grecką. W kręgu pojęć prawdy i fałszu, Zeszyty Nauk. UŁ, Nauki humanistyczno-społeczne. Foliam Classica, seria XI, nr 49, Łódź 1979, Przegląd Historyczny, 77, 1981, 4, s.749-752.

Lengauer Włodzimierz, [rec.] Rybowska J., Dionizos - Agathos Daimon, Wyd. UŁ, Wyd. Benedyktynów Homini, Łódź-Kraków 2014, ss.365, Przegląd Historyczny, 107, 2016, 2, s.339-342.

Lengauer Włodzimierz, [rec.] Sex in antiquity. Exploring gender and sexuality in the ancient world, ed. by m. Masterson, N. Sorkin Rabinowitz, J. Robson, Routledge, London-New York 2015, pp.567, Przegląd Historyczny, 107, 2016, 4, s.792-796.

Lengauer Włodzimierz, Sur la notion du classique dans les recherches sur la Gréce ancienne, Antiquitas, 18, 1993, s.119-130.