index

Projekt

Podstawową ideą, dla której powstała baza Eridanos, jest stworzenie ogólnie dostępnej bibliografii, która objęłaby docelowo wszelkie publikacje związane ze starożytnością opublikowane w Polsce lub przez Polaków napisane, bez względu na miejsce wydania. Znajdą się w niej (miejmy nadzieję) wszelkie prace polskich badaczy oraz prace badaczy z innych krajów, które na terenie Polski wydano lub które zostały przetłumaczone na język polski. W zakres publikacji wprowadzanych do zasobów bazy wchodzą poza pozycjami naukowymi i popularnonaukowymi również powieści, opowiadania i inne prace, których akcja albo dzieje się w starożytności, albo które wykorzystują motywy antyczne. Eridanos ma dać możliwość zgromadzenia w miarę wyczerpującej listy prac dotyczących określonego zagadnienia, przy czym należy zaznaczyć, że nie zakłada to zastąpienia samego postępowania badawczego. Baza nie zastępuje historyka, a jedynie ma mu pomóc w pracy. W zamierzeniu służyć ma wszystkim naukowcom zainteresowanym starożytnością oraz recepcją antyku w późniejszych epokach.

Chronologiczny zakres jest przedmiotem dyskusji, ale możliwości bazy (w tej chwili jest pomyślana na 2 miliony rekordów) pozwalają na jej rozbudowywanie i nic nie stoi na przeszkodzie, aby włączyć do niej także polski dorobek bizantynologiczny oraz archeologiczny.

Mamy nadzieję, że w przyszłości Eridanos stanie się samodzielnym serwerem, wzbogaconym o publikacje elektroniczne oraz forum dyskusyjne.