index

Realizatorzy

Paweł Madejski (ur. 1976)

Zdjęcie Paweł Madejski

Jestem historykiem i archiwistą. Studia (UMCS w Lublinie) ukończyłem w 2000 roku, następnie rozpocząłem studia doktoranckie (tamże). Rozprawę doktorską Pax w religii i ideologii wczesnego esarstwa rzymskiego (27 r.p.n.e. – 180 r. n.e.), napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Lesława Morawieckiego i prof. dr hab. Leszka Mrozewicza, obroniłem w 2005 roku. Obecnie jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta w Zakładzie Historii Starożytnej Instytutu Historii UMCS. Moje zainteresowania badawcze koncentrują się na ideologii i religii rzymskiej okresu republiki i wczesnego cesarstwa rzymskiego, numizmatyce, epigrafice, a ostatnio także na historii emocji w starożytności. Poza pracą naukową i dydaktyką oraz prowadzeniem bazy Eridanos jako opiekun Studenckiego Koła Naukowego Epigrafików UMCS Exploratio wraz ze studentami organizuję obozy epigraficzne. Więcej na stronie www.umcs.lublin.pl/pracownicy.php?id=31288

Kontakt: tel. (081)5375299 lub

poczta elektroniczna achilles@hektor.umcs.lublin.pl


Paweł Sabat (ur. 1990)

Zdjęcie Paweł Sabat

Nieco aspołeczny, pogrążony we własnym świecie i sprawach młody osobnik o zdolnościach w kierunku informatycznym. Samouk. Podjął się tworzenia bazy Eridanos jako wyzwania. Lubi czytać książki fantasy i s-f, jednak głównie te poruszające problemy ludzi, władzy i świata. Z filmów najbardziej lubi bajki - japońskie anime, takie jak "Ghost in the shell", "Ergo Proxy", "Blood+". Lubi mocne rytmy, jednak czasem słucha także utworów wybitnie usypiających (ambient), czy klasycznych. Poszukując alternatywnego systemu natrafił na FreeBSD (na którym tworzy bazę), którego używa na spółkę z Windowsem.

Kontakt: eridanos@orion.umcs.lublin.pl

 


Anna Lewartowicz (ur.1977)

Zdjęcie Anna Lewartowicz

Jestem geografem i historykiem. Studiowałam na UMCS-ie w Lublinie. Geografię ukończyłam w 2004, a w następnym roku historię. Pracę magisterską z historii "Zjawiska geograficzne i ich rola w życiu publicznym starożytnego Rzymu w świetle pism Cycerona" napisałam pod kierunkiem dr. Henryka Kowalskiego. Obecnie jestem na idywidualnych studiach doktoranckich. Zajmuję się także prowadzeniem bazy Eridanos.