index

Zasady korzystania z bazy i jej zasobów

Wyszukiwanie.

Obecna wersja bazy umożliwia trzy typy wyszukiwań.
  1. Wyszukiwanie przez nazwisko. Służy do tego pole Autor/redaktor. Po wpisaniu do okienka żądanego nazwiska pojawi się wynik, który będzie obejmował wszystkie znajdujące się w bazie rekordy pozycji przez szukaną osobę napisanych, zredagowanych, wydanych, przetłumaczonych. W przypadku nazwisk dwuczłonowych myślnik należy oddzielać spacjami.
  2. Wyszukiwanie przez tytuł. By z niego skorzystać należy wprowadzić tytuł szukanej pozycji w dokładnym brzmieniu.
  3. Wyszukiwanie przez słowa w tytule. Zapytania można łączyć używając operatorów „i” oraz „lub”.
  4. Wyszukiwanie przez słowa kluczowe. Służą do tego trzy ostatnie pola, przy czym ostatnie zostało zarezerwowane do zapytań dotyczących czasu (rok, lata, wiek, okres). Dwa pierwsze zapytania można łączyć przy pomocy operatorów „i” oraz „lub”, natomiast ostatnie pole łączy z poprzednimi tylko operator „i”. Wprowadzanie dat winno odbywać się według wzoru: r.p.Ch. lub w.p.Ch. (bez spacji) dla dat przed nasza erą, a dla dat naszej ery wystarczy r. lub w. Należy używać cyfr arabskich. Zatem prawidłowe zapytanie o czas winno mieć postać np. 9 r., 3 w.p.Ch. To samo dotyczy tysiącleci (skrót tys.).
  5. Wszystkie powyższe typy wyszukiwań można łączyć przy użyciu operatorów.
  6. Aby dokonać następnego wyszukiwania należy kliknąć „Wyszukaj ponownie”.

Słowa kluczowe.

Twórcy bazy starają się wprowadzać takie słowa kluczowe, które w najbardziej ścisły sposób opisują zawartość pozycji. Większość prac jest przyporządkowywana do jednego hasła ogólnego – dla przykładu wszystkie pozycje dotyczące historii Rzymu zawierają hasło „Rzym”, następnie w zależności od chronologii i zakresu przedmiotowego „republika”, „cesarstwo”, „miasto”. Po nich wprowadzane są kolejne, także zaczynając od tych najbardziej ogólnych. Dla przykładu praca L. Morawieckiego, Legum ac libertatis auctor et vindex: Marek Juniusz Brutus i jego program polityczny, Poznań 2001, została opisana przy pomocy następujących słów kluczowych - Rzym - republika - wojny domowe - wojna domowa 44-42 r.p.Ch. - 44-42 r.p.Ch. - numizmatyka - monety - ikonografia - ikonografia namonetarna - propaganda - Marek Juniusz Brutus - Marcus Iunius Brutus - mennictwo - libertas - Libertas - Brutus – tyranobójcy. Inaczej opisywane są prace dotyczące języków – tu hasłem nadrzędnym jest nazwa języka, chyba że dana praca ma charakter szerszy, wtedy pojawiają się także te opisane wyżej. W przypadku prac o historii starożytnej jako dziedzinie badań lub dydaktyki hasłem nadrzędnym jest właśnie historia starożytna (ewentualnie archeologia śródziemnomorska, bizantynologia itp.). Przy wyszukiwaniu konkretnych zagadnień należy używać liczby mnogiej danego wyrazu, np. zioła, a nie zioło. Każdy z Autorów wprowadzonych prac może zgłosić swoje uwagi, jeśli uzna, że jego praca nie pojawia się przy zapytaniu o określone zagadnienie, a powinna.

Dodaj swoją pracę

Opcja ta służy dodaniu do zasobów Eridanosu pracy przez samego autora. W tym celu należy wypełnić odpowiednie pola i kliknąć przycisk „Dodaj”. Taki wpis trafia do osoby redagującej, która sprawdza go pod kątem poprawności i włącza do zasobów. Należy pamiętać, aby słowa kluczowe oddzielać przy pomocy myślników (pomiędzy słowem a myślnikiem należy wstawić spację).

Dodaj swój komentarz

Opcja ta służy przekazywaniu zespołowi redagującemu bazę uwag oraz opinii. Komentarze są widoczne dla każdego użytkownika, następnie będą archiwizowane.

Przeglądaj

Aby przeglądać wszystkie wpisy, kliknij na "przeglądaj". Wpisy bez autorów są dostępne po kliknięciu na "anon".